fot. RODNAE ProductionsJakie zmiany czekają przyszłych maturzystów? Czy matura w nowej formule będzie trudniejsza? W tym artykule przedstawimy Wam najważniejsze modyfikacje.

 Od 2023 roku osoby zdające egzamin dojrzałości będzie obowiązywała nowa matura. Nastąpią zmiany dotyczące formy egzaminów, ilości przedmiotów zdawanych, a także minimalnego wyniku, który trzeba uzyskać, aby zaliczyć. Reformy będą dotyczyły również ilości lektur obowiązujących oraz czasu przeznaczonego na napisanie sprawdzianu. Test po raz pierwszy będą pisać absolwenci 4-letniego liceum. Co trzeba wiedzieć o nowej formule matury? Co sądzą o tej zmianie nauczyciele?

andrea piacquadio tablicafot. Pexels

 1. Cztery przedmioty na maturze
Od 2023 roku każdy przystępujący do matury uczeń musi napisać egzamin z czterech przedmiotów:
- języka polskiego,
- matematyki,
- języka obcego,
- przedmiotu rozszerzonego.
Nowością jest właśnie test z wybranego przedmiotu rozszerzonego.
Od tego roku powracają matury ustne, które wcześniej nie obowiązywały z powodu obostrzeń dotyczących pandemii koronawirusa. Matury ustne składają się z dwóch części:
- jedno zadanie z pytań jawnych, podanych przez CKE,
- Drugie zadanie to losowe pytanie.
"To będzie trudniejsza matura" - ocenił minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek.

2. Ilość słów w wypracowaniu na języku polskim
Osoby zdające maturę na poziomie podstawowym z języka polskiego w latach 2023-2024 będą musiały w swoim arkuszu zawrzeć wypracowanie składające się z co najmniej 300 słów. Dla porównania, wypracowanie w zeszłych latach musiało zawierać 250 ałów. Natomiast maturzyści zdający maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym będą musieli napisać wypracowanie co najmniej na 500 słów. Zdecydowano się jednak zrezygnować z części testowej i pozostawić jedynie wypracowanie. Sytacja zmieni się od 2025 roku, gdy przyszli maturzyści w zakresie podstawowym z języka polskiego będą musieli napisać wypracowanie na minimum 400 słów! To będzie nie lada wyzwanie!

3. Czas trwania egzaminów
Jak wyżej pisaliśmy, tegoroczna matura odbędzie się zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. Egzamin ustny będzie trwał łącznie 30 minut: 15 minut na przygotowanie odpowiedzi i 15 minut na odpowiedź oraz rozmowę z zespołem przedmiotowym. Do zdobycia będzie 30 punktów. Zaszły także zmiany w ilości czasu trwania egzaminu pisemnego:
- język polski poziom podstawowy ("Język polski w użyciu", "Test historycznoliteracki", wypracowanie) - 240 minut,
- język polski poziom rozszerzony - 210 minut,
- matematyka poziom podstawowy (rozszerzony również tyle samo) - 180 minut,
- język obcy nowożytny poziom podstawowy - 120 minut,
- język obcy poziom rozszerzony - 150 minut,
- dodatkowy przedmiot rozszerzony - 180 minut.

4. Lektury obowiązkowe na maturze z jezyka polskiego
Lista lektur obowiązkowych na maturze co roku się zmienia. Na poziomie podstawowym tegoroczni maturzyści muszą znać 25 utworów literackich w całości, w tym nowy - „Profesor Andrews w Warszawie" Olgi Tokarczuk. Utworów, których znajomość jest wymagana tylko we fragmentach jest 11. Uczniowie, którzy chcą zdawać język polski na poziomie rozszerzonym muszą dodatkowo znać 10 utworów w całości i 7 we fragmentach. Utwory poetyckie, których znajomość może okazać się przydatna jest sporo, na poziomie podstawowym jest ich 14, a na poziomie rozszerzonym dodatkowo 3.

5. Opinie rodziców i nauczycieli
Matura, która nadchodzi w przyszłych latach niepokoi uczniów, a nauczyciele ją krytykują. Zdaniem nauczyciela roku 2008, maturę, która z każdym rokiem jest coraz trudniejsza może nie zdać aż 50 % maturzystów.
Rodzice są oburzeni sytuacją:
"Nie rozumiem, dlaczego w tym roku przeprowadzono łatwiejsze matury, a rocznik mojego syna ma mieć utrudnione, skoro od 2 lat uczniowie nie są do tego przygotowywani. Kolejny raz dzieci z tego rocznika będą miały nowe egzaminy".
Nauczyciele twierdzą, że aby można było dobrze przygotować maturzystów, trzeba nauczyć ich formuły nowych zadań, co będzie trudnym zadaniem, ponieważ niektóre z nich są bardzo niezrozumiałe, a ich treść czasami zajmuje całą stronę.

Zakres materiału i wymagań obowiązujących na nowej maturze przeraża uczniów i rodziców, maturzyści będą potrzebować szczególnej pomocy i wsparcia. Miejmy nadzieję, że zdający podołają temu trudnemu egzaminowi. Życzymy im powodzenia!

Inne artykuły tego Autora

Dodaj komentarz
Dodając komentarz, zezwalasz na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili możesz poprosić Administratora o usunięcie komentarza/komentarzy.

Nie masz konta? Zarejestruj się

Zaloguj się na swoje konto