WSTĘP

1. Administratorem danych osobowych umieszczonych na stronie internetowej gazetki szkolnej „Wspak” jest Zbigniew Babiarczyk, posługujący się adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i nazywany dalej Administratorem. Gazetka szkolna „Wspak” jest dalej nazywana Gazetką, zaś jej strona internetowa jest dalej nazywana Stroną.
2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla celów informacyjnych służących dokumentowaniu działalności Gazetki,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe zbierane przez Administratora Strony są wykorzystywane do celów informacyjnych służących dokumentowaniu działalności Gazetki.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko osób zaangażowanych w działalność Gazetki,
b) okres przynależności do Zespołu redakcyjnego Gazetki,
c) informacje związane z aktywnością we współtworzeniu Gazetki.
d) adres e-mail Użytkowników publikujących artykuły i rejestrujących się na Stronie

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Korzystanie ze Strony jest całkowicie dobrowolne.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy, że:

a) osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w punkcie 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (punkt 2.b).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA I USUWANIA

1. Osoba korzystająca ze Strony ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w punktach 1 i 2, można skorzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora.

PLIKI „COOKIES”

1. W ramach Strony stosowane są pliki „cookies”.
2. Pliki „cookies” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy.
3. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na Stronie.
4. Brak zmiany po stronie użytkownika Strony ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach wykorzystywanego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca internetowy (https://www.ovh.pl/) udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Wykorzystanie usług oferowanych przez tego usługodawcę zapewnia widoczność Strony w sieci internet.

 

{aicontactsafeform pf=6|use_css=1}

Od 22 marca 2013 roku Administratorzy stron internetowych, zgodnie z polskim prawem, są zobowiązani do informowania o tym, jakie dane na temat internautów gromadzą w plikach cookies.

W związku z powyższym informujemy:

  1. Kiedy wchodzisz na naszą stronę, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer.
  2. Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika pewnych czynności (np. dodania artykułu, zdjęcia).
  3. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
  4. W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
  5. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych na naszej stronie, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania strony.

Jak wyłączyć ciasteczka

{password pass="43" pass="Another password" text="sala lekcyjna WB+10"}
{comascon}index.php?option=com_lottery&view=lottery&Itemid=444{/comascon}

Nie masz konta? Zarejestruj się

Zaloguj się na swoje konto