Cotidianam vitam nostram
(codzienność nasza)

                                                                                        Dłużej znieść nie mogę

                                                                                        katorgi życia doczesnego;

wszędzie źle,xloczek

ale na świecie najgorzej

z okowów żywota

wyrwać się nie potrafię;

czekam tylko

na wyzwolenie.

Na sen

wieczny.

 

 

Laudate saecularia
(pochwała doczesna)

Nie chwal dnia przed zachodem słońca DSC9669 01

po też nie;

nie chwal szczęścia

gdy je masz;

nie chwal tego co masz

jeśli jeszcze masz;

nie chwal życia

                                                                                         póki żyjesz.

Ultima quaestionum
(pytania końcowe)

Jak żyć szczęśliwie? DSC9824 01

gdy u celu zawsze śmierć;

jak cieszyć się życiem?

gdy śmierć nadejdzie;

jak kochać?

gdy śmierć rozłączy.

Ból istnienia

                                                                                        spoczywa na barkach

                                                                                        dzieci pierwotnych.

xLoczek

Dodaj komentarz
Dodając komentarz, zezwalasz na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili możesz poprosić Administratora o usunięcie komentarza/komentarzy.

Nie masz konta? Zarejestruj się

Zaloguj się na swoje konto